Terapia pedagogiczna

Diagnoza i Terapia Pedagogiczna/ Terapia Pedagogiczna z elementami SI – działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi. Podczas zajęć wyrównujemy braki w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. Eliminujemy niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje. Bardzo często dzieci potrzebują wyrównywania braków w sferze psychicznej wskutek doświadczania negatywnych ocen i kar. Naszym zadaniem jest zatem zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie własnych uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech. Ważne jest, aby rozpoznać zaburzenia rozwoju dziecka i podjąć pracę wyrównawczą jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej.

Zapisz swoje dziecko na Diagnozę i Terapię Pedagogiczną/ Terapię Pedagogiczną z elementami SI, jeżeli ma problemy z:

– percepcją słuchową i/lub wzrokową,

– pamięcią słuchową,

– koordynacją wzrokowo-słuchową i/lub wzrokowo-ruchową,

– orientacją przestrzenną,

– grafomotoryką,

– opanowaniem umiejętności czytania i pisania.