Terapia widzenia

Terapia Widzenia- ma na celu rozwijanie podstawowych funkcji wzrokowych również poprzez zwiększanie ruchomości gałek ocznych (fiksacja i lokalizowanie bodźca, śledzenie go, przenoszenie fiksacji). Terapia widzenia zwiększa sprawność wzrokową.  Na pierwsze zajęcia prosimy zabrać zaświadczenie od ortoptyka lub okulisty.

Zapisz swoje dziecko na Terapię Widzenia, jeżeli:

– występuje niedowidzenie, choroba zezowa, oczopląs,

– ma zaburzenia konwergencji, akomodacji,

– ma obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową,

– jest podejrzenie dysleksji,

– ma zaburzenia koncentracji uwagi,

– wykazuje trudności szkolne, które objawiają się: kłopotami z opanowaniem umiejętności czytania, pisania, umiejętności matematycznych, obniżonym poziomem rozumienia, obniżoną pamięcią wzrokową  i słuchową oraz motoryczną.