Terapia ręki

Terapia Ręki/ Grupowe Zajęcia z Terapii Ręki – to uruchomienie oraz usprawnienie całej kończyny górnej w wykonywanie zadań poprawiających funkcjonowanie oraz doskonalenie ruchów precyzyjnych. Podczas Terapii Ręki usprawniamy również motorykę małą.

Zapisz swoje dziecko na Terapię Ręki, jeżeli:

– ma wzmożone lub obniżone napięcie w obrębie kończyny górnej,

– wykazuje trudności z wykonywaniem codziennych czynności (zapisanie/rozpinanie guzików, posługiwanie się  sztućcami, picie z kubka,

– ma problemy  w zabawach manualnych (lepienie z plasteliny, układanie małych przedmiotów,

– ma zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,

– ma problemy z koordynacją ruchową,

– ma problemy z grafomotoryką (malowanie, rysowanie, pisanie).