Sensoplastyka

Sensoplastyka® – to grupowe zajęcia rozwojowe dla dzieci. Ich celem jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów. W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka, oparte na założeniach podejścia coachingowego. Czyli, że traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie. Sensoplastyka® polega na dowolnym doświadczaniu przez dzieci materiałów plastycznych. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo używanych przez nas materiałów, dlatego na zajęciach nie pojawiają się produkty chemiczne, kosmetyczne. Wykorzystujemy materiały plastyczne, które dzieci samodzielnie przygotują wyłącznie z produktów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że użyte materiały są bezpieczne dla Uczestników. Pracujemy na otwartej przestrzeni – podłodze. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia się. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci: – wspieramy rozwój umysłowy, – wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, – dbamy o usprawnianie ruchowe, – wpływamy na rozwój mowy, – poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, – wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe. Korzyści dla dzieci wynikające z udziału w zajęciach Sensoplastyka®: – uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, – wspieranie samodzielności, – czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, – doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów, – wychodzenie ze schematów, – poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, – współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów. Czas zajęć Sensoplastyka® to czas eksperymentu, tak dla nas, jak i dla dzieci. Pozwalamy sobie na bycie obserwatorem procesu (a nie kierownikiem), a uczestnikom przygotowujemy przestrzeń do poznawania świata i budowania siebie w sposób zdrowy i zrównoważony. Źródło: /Stefańska I.A.,Sensoplastyka® – Trener 1 stopnia, inkubator inspiracji, Lublin 2017/