Logorytmika i Jogopedia

Grupowe Zajęcia Logopedyczne z elementami Logorytmiki i Jogopedii –  celem zajęć jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem, tj. rówieśnikami, jak i dorosłymi. Głównym założeniem zajęć, jest stymulowanie rozwoju mowy i języka w taki sposób, by dzieci osiągnęły w jak najlepszym stopniu sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej oraz leksykalnej mowy. Zajęcia mają również przyczynić się do opanowania przez dzieci umiejętności komunikowania o swoich potrzebach oraz stanach emocjonalnych. Zajęcia mają także na celu rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową. Osiągamy to wszystko dzięki połączeniu rytmiki i terapii logopedycznej, oddziałującego na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Zapisz swoje dziecko na Grupowe Zajęcia Logopedyczne z elementami Logorytmiki i Jogopedii, jeżeli:

– stan mowy i wymowy wymaga poprawy,

– ma problemy ze zręcznymi i celowymi ruchami języka, warg i podniebienia,

– widoczne są niewłaściwe nawyki mowne, takie jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny,

– wymaga kształtowania słuchu fonematycznego,

– ma problemy z wymową poszczególnych głosek, bądź też z różnicowaniem prawidłowo i nieprawidłowo brzmiących głosek,

– zauważasz potrzebę kształtowania poczucia rytmu, tempa oraz metrum,

–  ma problemy w zakresie motoryki dużej,

– chcesz, aby zdobywało nowe doświadczenia werbalne,

– słownictwo bierne oraz czynne wymaga wzbogacenia,

– ma problemy z szybką reakcją ruchową na sygnały słowne, dźwięk i ciszę,

– chcesz aby nabywało i wyrabiało umiejętne odtwarzanie ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce i wypowiedzi słownej.