Terapia mutyzmu wybióczego

Terapia Mutyzmu Wybiórczego – mutyzm wybiórczy jest rozumiany jako zaburzenie lękowe, to ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach. Wiadomo, że dziecko mówi w sytuacjach kiedy czuje się komfortowo, natomiast nie mówi kiedy mowa wywołuje u niego dyskomfort.

Zapisz swoje dziecko na Terapię Mutyzmu Wybiórczego, jeżeli:

– nie mówi w pewnych sytuacjach pomimo pełnej zdolności do wypowiadania się.