Terapia neurologopedyczna osób dorosłych

Terapia Neurologopedyczna Osób Dorosłych po wylewach i udarach, w chorobach neurodegeneracyjnych mózgu –  Terapia dla osób po przebytych udarach, wylewach, zmagających się z chorobą Parkinsona, czy innymi chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu.

Zapisz osobę bliską na Terapię Logopedyczną Osób Dorosłych po Wylewach i Udarach, w chorobach neurodegeneracyjnych mózgu, jeżeli:

– występują zaburzenia artykulacji, płynności słownej, prozodii (właściwego brzmienia mowy),

– trudności z zachowaniem prawidłowej formy gramatycznej używanych słów czy z powtarzaniem wyrazów,

– występują problemy z generowaniem mowy przy zachowanej zdolności jej rozumienia,

– występują problemy związane z zaburzeniem rozumienia mowy własnej oraz innych,

– ma trudności w rozpoczęciu ruchu, w tym mowy (choremu ciężko zacząć mówić),

– pojawia się mikrografia – zmniejszanie się liter w trakcie pisania,

– pogorszenie stylu pisma – staje się ono nie tylko mniejsze, ale też zachwiane, bezkształtne i nierówne,

– zaburzenia pamięci.