Terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia Logopedyczna/Neurologopedyczna – kształtowanie poprawnego rozwoju mowy i języka, wyrównywanie deficytów oraz usprawnianie funkcji komunikacyjnych. Terapia wad wymowy. Praca z dziećmi ze Spektrum Autyzmu, Mutyzmem Wybiórczym, zespołem Downa.

Zapisz swoje dziecko na Diagnozę Logopedyczną/Neurologopedyczną, a następnie na Terapię Logopedyczną/Neurologopedyczną, jeżeli:

– masz wątpliwości, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo,

– rozwój psychomotoryczny i emocjonalny Twojego dziecka przebiega wolniej niż u rówieśników,

– wymowa nie spełnia standardów rozwoju mowy właściwych dla danego wieku,

– występują zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (mowa tu o nieprawidłowej budowie języka – zbyt krótkie wędzidełko językowe, wadach zgryzu, anomaliach zębowych).