Terapia sensoryczna

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI) –  inaczej przetwarzanie sensoryczne, to proces podczas którego nasz układ nerwowy odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów ( wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, ruch, czucie ciała), aby je rozpoznać, organizować i interpretować w taki sposób, by mogły zostać wykorzystane do celowego działania. W momencie kiedy występują nieprawidłowości tego procesu, możemy mówić o zaburzeniach Integracji Sensorycznej.

Zapisz swoje dziecko na Diagnozę Integracji Sensorycznej, a następnie na Terapię Integracji Sensorycznej, jeżeli:

– ma nadwrażliwość lub słabą reakcję na bodźce,

– wykazuje trudności z motoryką małą,

– ma opóźniony rozwój ruchowy,

– ma opóźniony rozwój mowy,

– ma słabą równowagę,

– ma słabą koordynację,

– ma problemy z napięciem mięśniowym,

– wykazuje nadruchliwość,

– ma problemy z koncentracją uwagi,

– widoczne są u niego problemy z napięciem mięśniowym,

– widoczny jest u niego nadmierny niepokój, drażliwość, impulsywność,

– przejawia wybiórczość pokarmową.